A continuación facilitamos os diferentes planos da sala para consulta dos expositores:

  • Plano de planta
  • Plano de cotas
  • Plano de materiais
  • Plano de iluminación
  • Sección

Descarga o paquete de planos