Inventario

Melania Freire + Lola Dopico
do 10 de decembro de 2015 ao 26 de febreiro de 2016

Os dilemas do suxeito

Ramón Conde + Yolanda Barriocanal
do 9 de outubro ao 4 de decembro de 2015

2009-2014.jpg

Javi Moreno + Xosé M. Buxán Bran
do 5 de xuño ao 14 de agosto de 2015

Afterglow

Mª Covadonga Barreiro + Yolanda Herranz Pascual
do 17 de marzo ao 6 de maio de 2015