Contorna

Lidia Alonso, Olaia Fernández e Julia Ferradás + Manuel Sendón
do 25 de outubro de 2013 ao 3 de xaneiro de 2014

Alto!: Reivindicamos a forma

Buciños + Mª Victoria Carballo-Calero
do 12 de xuño ao 26 de xullo de 2013

Biopsia dun chasco

David Crespo + Carlos Tejo
do 10 de abril ao 7 de xuño de 2013

Sustentando a tremoia

Rosalía Pazo Maside + Mar Caldas
do 23 de xaneiro ao 22 de marzo de 2013